Hoge Raad 28 september 2012

ECLI:NL:HR:2012:BX0598

Datum: 28-09-2012

Onderwerp(en): Mondelinge behandeling

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht

(Appel)procesrecht. Recht op pleidooi in incident; art. 134, 208 en 353 Rv. Appelverbod van art. 337 lid 2 Rv; toepasselijkheid ‘doorbrekingsjurisprudentie’; gronden voor doorbreking wettelijk appelverbod. Art. 10 EVRM.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: