ECLI:NL:HR:2018:1797

Datum: 28-09-2018

Onderwerp: Uithuisplaatsing

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht, Jeugdrecht civiel, Jeugdrecht strafrecht

Vindplaats: Extern

Jeugdrecht. Art. 1:265b BW. Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Verklaring van B&W als bedoeld in art. 1:265b lid 2 BW niet vereist indien kind uit huis wordt geplaatst bij de andere met het gezag belaste ouder.

Ga naar uitspraak