Hoge Raad 29 januari 2019

ECLI:NL:HR:2019:122

Datum: 29-01-2019

Onderwerp(en): Zwaar lichamelijk letsel

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Poging zware mishandeling door n.a.v. caféruzie in Helmond met kracht glas tegen gezicht van eigenaar café te gooien, art. 302.1 Sr. Opzet op toebrengen zwaar lichamelijk letsel? ’s Hofs oordeel dat verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat A zwaar lichamelijk letsel zou oplopen, dat berust op de vaststelling dat verdachte bewust op korte afstand en met kracht een stevig glas in het gezicht van A heeft gegooid, geeft niet blijk van onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Volgt verwerping.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: