ECLI:NL:HR:2011:BO4064

Datum: 29-03-2011

Onderwerp: Betekening dagvaarding

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Extern

Betekeningsperikelen. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN AE9649 en uit HR LJN AD5163. ’s Hofs opvatting dat de nietigheid van de dagvaarding wordt gedekt ingeval verdachte via zijn rm op de hoogte is gesteld van de tz is onjuist. HR verklaart de inleidende dagvaarding om doelmatigheidsredenen nietig. Conclusie AG: anders.

Ga naar uitspraak