Hoge Raad 29 maart 2013

ECLI:NL:HR:2013:BY8661

Datum: 29-03-2013

Uitspraak naam: Broeren/Duijsens

Onderwerp(en): Afbakeningstoets

Rechtsgebiedenregister: Intellectueel eigendomsrecht

Auteursrecht; inbreukactie; art. 13 Aw. Onrechtmatige daad. Aanvullende bescherming op grond van art. 6:162 BW tegen slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken? Bijkomende omstandigheden.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: