Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 juli 2023 Gerechtshof Den Haag 11 juli 2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 juli 2023 Rechtbank Noord-Nederland 2 juni 2023 Gerechtshof Den Haag 30 mei 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2020:956 Hoge Raad 29 mei 2020

ECLI:NL:HR:2020:956

Datum: 29-05-2020

Onderwerp: Art. 11 LLMC

Rechtsgebiedenregister: Transport- en handelsrecht

Vindplaats: Extern

Vervoersrecht. IPR. Procedure tot fondsvorming ingevolge art. 11 lid 1 Verdrag en Protocol inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen (LLMC). Uitleg van LLMC; Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht. Verzoek tot fondsvorming en beperking van aansprakelijkheid (art. 642a lid 1 Rv en art. 8:750-759 BW). Rechtsmacht Nederlandse rechter op grond van art. 4-8 en 9 Verordening Brussel I-bis, art. 2-6 EVEX II-Verdrag en art. 3, onder a, Rv? Hoge Raad ziet af van het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJEU.

Ga naar uitspraak