Hoge Raad 29 mei 2020

ECLI:NL:HR:2020:984

Datum: 29-05-2020

Onderwerp(en): Grenzen rechtsstrijd in appèl

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Cassatie, Burgerlijk procesrecht

Onrechtmatige daad. Bestuurdersaansprakelijkheid. Persoonlijk ernstig verwijt. Betwisting. Devolutieve werking van het hoger beroep.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: