Hoge Raad 29 mei 2020

ECLI:NL:HR:2020:985

Datum: 29-05-2020

Onderwerp(en): Onvoorziene omstandigheden

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Art. 81 lid 1 RO. Financieel recht. Contractenrecht. Zorgplicht bank. Onvoorziene omstandigheden bij renteswapovereenkomsten gebaseerd op Euribor-rentetarief.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: