Hoge Raad 29 mei 2020

ECLI:NL:HR:2020:867

Datum: 29-05-2020

Onderwerp(en): BOF

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Art. 35d, lid 1, aanhef en letters a en c, Successiewet. Bedrijfsopvolgingsregeling. Schenking van aandelen. Bezitstermijn. Binnen bezitstermijn door dochtervennootschap gekochte activa en passiva van onderneming in dezelfde branche als voordien door die vennootschap gedreven onderneming. Gedeelte van onderneming.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: