Hoge Raad 29 mei 2020

ECLI:NL:HR:2020:867

Datum: 29-05-2020

Onderwerp(en): BOF

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Art. 35d, lid 1, aanhef en letters a en c, Successiewet. Bedrijfsopvolgingsregeling. Schenking van aandelen. Bezitstermijn. Binnen bezitstermijn door dochtervennootschap gekochte activa en passiva van onderneming in dezelfde branche als voordien door die vennootschap gedreven onderneming. Gedeelte van onderneming.

Up-to-date blijven over Hoge Raad 29 mei 2020

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: