Hoge Raad 29 november 2019

ECLI:NL:HR:2019:1864

Datum: 29-11-2019

Onderwerp(en): Fair play bij eenzijdige wijziging?

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Arbeidsrecht. Arbeidsovereenkomst; eenzijdig wijzigingsbeding, art. 7:613 BW. Wijziging verdeling pensioenpremie. Aan te leggen maatstaf; belangenafweging; zwaarwichtig belang; bedrijfseconomische noodzaak. Op dezelfde datum heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de parallelzaken 18/02224, 18/02226 en 18/02236.

AvdR-TV (1)