Hoge Raad 29 oktober 1982

ECLI:NL:HR:1982:AG4467

Datum: 29-10-1982

Onderwerp(en): Onderhuur

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Wetsartikelen: Art. 7:269 BW

Huurrecht. Art. 7a:1623k (thans art. 7:269 BW) niet van toepassing op beëindiging van huurovereenkomsten die, voor wat betreft het onderverhuurde gedeelte van het gehuurde, niet zijn te beschouwen als overeenkomsten van huur en verhuur van woonruimte in de zin van art. 7a:1623 a e.v. (thans art. 7: 232 BW ev).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: