Procesrecht. Incident tot voeging in cassatie (art. 217 Rv); vereisten; voeging toegestaan indien partij die voeging vordert als verweerster in cassatie is betrokken?

Spreker(s)

Gert-van-Rijssen.jpg
prof. mr. Gert van Rijssen

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bijzonder hoogleraar rechtspraak Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: