Hoge Raad 3 april 2020

ECLI:NL:HR:2020:599

Datum: 03-04-2020

Onderwerp(en): Kort geding | bodemrechter

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Procesrecht. Kort geding. Vordering verbod tot treffen conservatoire maatregelen, terwijl inmiddels vonnis in bodemprocedure is gewezen. Te hanteren maatstaf; afstemmingsregel; belangenafweging.

Spreker(s)

mr.-A.V.T.-de-Bie-image.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer gerechtshof Amsterdam, parttime docent privaatrecht Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel