Hoge Raad 3 april 2020

ECLI:NL:HR:2020:587

Datum: 03-04-2020

Onderwerp(en): Partijen

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Procesrecht. Is sprake van een ontoelaatbare wijziging van partijhoedanigheid indien stichting eerst optreedt als vertegenwoordiger van slachtoffers en na eiswijziging in hoedanigheid van claimstichting in de zin van art. 3:305a (oud) BW? Bijzondere omstandigheden van het geval.

Spreker(s)

mr.-M.E.-Bruning-image.jpg
mr. M.E. Bruning

Lawyers' Specialist (L'S Cassatie), advocaat bij de Hoge Raaden raadsheer-plaatsvervanger

Bekijk profiel
mr-v2.-D.-Rijpma-image.jpg
mr. D. Rijpma

Rijpma Cassatie & Litigation, advocaat bij de Hoge Raad

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: