Hoge Raad 12 maart 2024 Rechtbank Oost-Brabant 20 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 13 februari 2024 Hoge Raad 13 februari 2024 Gerechtshof Den Haag 12 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2018:496 Hoge Raad 3 april 2018

ECLI:NL:HR:2018:496

Datum: 03-04-2018

Onderwerp: Noodweer en proportionaliteit en subsidiariteit

Overige onderwerpen: Noodweer, Subsidiariteit/noodzaak

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Doodslag door slachtoffer met mes te steken in halletje van café. Noodweer, gedraging gericht op confrontatie, proportionaliteitseis of subsidiariteitseis? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:456 m.b.t. o.m. onttrekkingsvereiste. Het Hof heeft naar de kern genomen geoordeeld dat het beroep op noodweer faalt omdat verdachte, toen hij in het halletje van het café stond, de mogelijkheid onbenut heeft gelaten om dat café in te gaan en op die manier op afstand van het slachtoffer te blijven, dat hij derhalve zich aan de aanval had kunnen en moeten onttrekken en dat - nu hij dat niet heeft gedaan - zijn intentie op dat moment gericht was op een confrontatie en niet op het ontlopen van een confrontatie. In het licht van hetgeen verdachte ttz. in h.b. heeft verklaard, welke verklaring m.b.t. de feitelijke toedracht door het Hof aannemelijk is geacht, is dit oordeel niet z.m. begrijpelijk. Volgt vernietiging en terugwijzing.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Rob ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel docent Universiteit Utrecht