Hoge Raad 3 december 2010

ECLI:NL:HR:2010:BO0183

Datum: 03-12-2010

Onderwerp(en): Non-conformiteit

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Koop. Vordering tot betaling koopprijs. Stuiting verjaring ex art. 3:316 BW? Hof had niet zonder nadere motivering mogen voorbijgaan aan essentiële stelling verkoopster dat verjaring is gestuit door eerdere “van haar zijde” jegens koopster geïnitieerde procedure (HR 2 maart 2001, nr. C99/141, LJN AB0379, NJ 2001/304).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: