Hoge Raad 3 december 2019

ECLI:NL:HR:2019:1882

Datum: 03-12-2019

Onderwerp(en): Kinderen | 249 1 of 250 1?

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Ontucht met minderjarige zoons, meermalen gepleegd, art. 249.1 Sr. Is sprake van ontucht plegen “met” als verdachte zijn minderjarige kinderen handelingen bij een ander (de moeder) heeft laten verrichten of had art. 250.1 Sr als ‘geprivilegieerde specialis’ moeten worden toegepast? HR overweegt dat de verdachte onvoldoende belang heeft bij de klacht, in aanmerking genomen dat de bewezenverklaarde gedragingen van verdachte kunnen worden gekwalificeerd onder art. 250.1 ahf.1° Sr zonder dat dat wijziging van het in deze zaak toepasselijke strafmaximum ten gevolge heeft. Volgt verwerping.