Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Rechtbank Rotterdam 4 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2012:BT8462 Hoge Raad 3 februari 2012

ECLI:NL:HR:2012:BT8462

Datum: 03-02-2012

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl, LegalFlix


Pensioenrecht; pensioenreglement BPF. Geen verjaring pensioenaanspraken op de voet van art. 3:307 BW. Pensioenaanspraken vloeien zelfstandig en rechtstreeks voort uit Pensioenreglement. Vordering tot “toekenning” pensioenaanspraken heeft karakter van verklaring voor recht dat rechthebbende jegens BPF uit hoofde van Pensioenreglement pensioenaanspraken heeft en ook steeds heeft gehad. Hieraan doet niet af dat een pensioenaanspraak een zelfstandig (voorwaardelijk) vermogensrecht vormt.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Wim Thijssen

advocaat Pensioenadvocaten.nl