Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2015:207 Hoge Raad 3 februari 2015

ECLI:NL:HR:2015:207

Datum: 03-02-2015

Onderwerp: Blunders UOS

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Extern

1. Falende bewijsklacht bedreiging met geweld. 2.Innerlijke tegenstrijdigheid bewijsmiddelen. Nu de gestelde tegenstrijdigheden aan een behoorlijke motivering van de bewezenverklaring niet in de weg staan is de klacht tevergeefs voorgesteld. 3. Uos. Hetgeen door de verdediging ter toelichting is aangevoerd, heeft het Hof kennelijk aldus opgevat dat het slechts betrekking heeft op de door de rechter overeenkomstig art. 338 Sv te bekomen overtuiging dat het tlgd. feit door verdachte is gepleegd. Geen rechtsregel gebiedt de rechter te motiveren op grond waarvan hij die overtuiging heeft bekomen. Het Hof heeft het betoog niet behoeven op te vatten als een uos i.d.z.v. art. 359.2 Sv.

Ga naar uitspraak