ECLI:NL:HR:2017:161

Datum: 03-02-2017

Onderwerp: Verrekenbedingen

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Extern

Huwelijksgoederenrecht. Afwikkeling van niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding ten aanzien van de aan een van de echtgenoten toebehorende echtelijke woning. Verzuim om toepassing te geven aan het bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW.

Ga naar uitspraak