Hoge Raad 3 februari 2017

ECLI:NL:HR:2017:161

Datum: 03-02-2017

Onderwerp(en): Arresten HR verrekenbedingen

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Huwelijksgoederenrecht. Afwikkeling van niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding ten aanzien van de aan een van de echtgenoten toebehorende echtelijke woning. Verzuim om toepassing te geven aan het bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: