Hoge Raad 3 februari 2017

ECLI:NL:HR:2017:161

Datum: 03-02-2017

Onderwerp(en): Verrekenbedingen

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Huwelijksgoederenrecht. Afwikkeling van niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding ten aanzien van de aan een van de echtgenoten toebehorende echtelijke woning. Verzuim om toepassing te geven aan het bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW.

Up-to-date blijven over Hoge Raad 3 februari 2017

Spreker(s)

mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
Alexander Labohm

senior raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel
mr.-ROUNDEL.jpg
prof. mr. Fons Stollenwerck

raadsheer Gerechtshof Den Haag, Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: