Hoge Raad 3 februari 2017

ECLI:NL:HR:2017:140

Datum: 03-02-2017

Onderwerp(en): Rolverdeling tussen rechter en partijen

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 81 lid 1 RO, Art. 24 Rv., Art. 25 Rv., Art. 6:272 BW, Art. 149 lid 2 Rv.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: