ECLI:NL:HR:2020:1224

Datum: 03-07-2020

Onderwerp: Ontvankelijkheid incidenteel cassatieberoep.

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Cassatie

Wetsartikelen: Art. 418a Rv., Art. 142 Rv., Art. 410 lid 1 Rv.

Vindplaats: Extern

Procesrecht. Ontvankelijkheid incidenteel cassatieberoep. Is het in art. 3.1.5.5 van het Procesreglement Hoge Raad genoemde moment een fatale termijn voor het instellen van incidenteel cassatieberoep? Eisen van een goede procesorde. Art. 418a Rv, art. 142 Rv, art. 410 lid 1 Rv.

Ga naar uitspraak