Hoge Raad 3 maart 2009

ECLI:NL:HR:2009:BG7244

Datum: 03-03-2009

Onderwerp(en): Voorbereidend onderzoek

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vormverzuim. Het Hof heeft kennelijk - en niet onbegrijpelijk - geoordeeld dat de beweerde onregelmatigheden rond de totstandkoming van de door verdachte in België afgelegde verklaringen niet hebben plaatsgevonden i.h.k.v. het voorbereidend onderzoek van de in deze zaak tenlastegelegde en bewezenverklaarde meineed (vgl. HR LJN AM2533).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: