Hoge Raad 3 november 2006

ECLI:NL:HR:2006:AY7458

Datum: 03-11-2006

Onderwerp(en): Bewijskracht, Proces-verbaal, Verklaring partij in proces-verbaal dwingend bewijs

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 81 RO

Burenrecht. Geschil tussen achterburen over de verwijdering dan wel bijsnoeiing van bomen en heesters nabij de erfscheiding; nakoming van ter comparitie gemaakte afspraken, bewijskracht van proces-verbaal van descente en comparitie, tegenbewijs, aan bewijsaanbod te stellen eisen.

Spreker(s)

Prof-v2.mr.-M.J.A.M.-Ahsmann-image.jpg
prof.mr. M.J.A.M. Ahsmann

bijzonder hoogleraar Rechtspleging Faculteit der Rechtsgeleerdheid afdeling Civiel recht

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-W.D.H.-Asser-image.jpg
prof. mr. Daan Asser

hoogleraar Burgerlijk Procesrecht Universiteit Leiden

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: