Hoge Raad 3 november 2020

ECLI:NL:HR:2020:1724

Datum: 03-11-2020

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Ontneming

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen en opzettelijk gebruik maken van vals geschrift. Transactieberekening o.b.v. rente die door betrokkene in rekening is gebracht t.a.v. door hem verstrekte geldleningen. Dienen in strafzaak verbeurdverklaarde geldbedragen, auto’s en sieraden in mindering te worden gebracht op opgelegde betalingsverplichting? Hof heeft kennelijk geoordeeld dat verbeurdverklaring van in bewezenverklaring onder A[1], B en C bedoelde, aan betrokkene toebehorende en door hem witgewassen voorwerpen, niet van invloed is op hoogte van wederrechtelijk voordeel dat hij heeft verkregen doordat hij in bewezenverklaring onder A[2] bedoelde, eveneens door hem witgewassen geldbedragen heeft uitgeleend en daarmee voordeel in de vorm van rentebetalingen heeft verkregen. Dat oordeel geeft niet blijk van onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Volgt verwerping. Vervolg op HR:2019:1036 (herziening strafzaak) en 15/03000 (niet gepubliceerd; strafzaak, art. 81.1 RO).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: