Hoge Raad 3 oktober 2014

ECLI:NL:HR:2014:2874

Datum: 03-10-2014

Onderwerp(en): Afkoop

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Art. 6.3, lid 1, aanhef en letter b, Wet IB 2001. Bij echtscheiding aan ex-echtgenote betaalde ‘delayed dowry’ (mahr) is geen afkoopsom van periodieke uitkeringen en verstrekkingen die verschuldigd zijn op grond van een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: