Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 26 april 2024 Rechtbank Amsterdam 23 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 17 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2020:600 Hoge Raad 30 april 2020

ECLI:NL:HR:2020:600

Datum: 30-04-2020

Onderwerp: Functioneel verschoningsrecht

Overige onderwerpen: Grenzen aan bewijslevering

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht, Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 2:351 lid 1 BW, Art. 2:345 BW, Art. 2:355 BW, Art. 81 lid 1 RO, Art. 2:350 lid 4 BW, Art.2:351 lid 1 BW, Art.165 lid 2, Art. 843a lid 3 Rv, Art.2:350 lid 4 BW, Art. 2:352 lid 1 BW, Art. 2:350 lid 4

Vindplaats: Avdr.nl

Ondernemingsrecht; enquêterecht; procesrecht. Onderzoek naar beleid en gang van zaken van SNS-vennootschappen. Medewerkingsplicht. Mogen de vennootschappen inzage weigeren in notulen, bestuursbesluiten en correspondentie, voor zover daarin informatie staat die is uitgewisseld met advocaat of notaris? Functioneel verschoningsrecht? Vertrouwelijke informatie. Rol van de raadsheer-commissaris.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Daan Asser

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden