Hoge Raad 30 april 2020

ECLI:NL:HR:2020:600

Datum: 30-04-2020

Onderwerp(en): Verschoningsrecht

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht, Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 2:351 lid 1 BW, Art. 2:345 BW, Art. 2:355 BW, Art. 81 lid 1 RO, Art. 2:350 lid 4, Art. 2:350 lid 4 BW, Art.2:351 lid 1 BW, Art.165 lid 2, Art. 843a lid 3 Rv, Art.2:350 lid 4 BW, Art. 2:352 lid 1 BW

Ondernemingsrecht; enquêterecht; procesrecht. Onderzoek naar beleid en gang van zaken van SNS-vennootschappen. Medewerkingsplicht. Mogen de vennootschappen inzage weigeren in notulen, bestuursbesluiten en correspondentie, voor zover daarin informatie staat die is uitgewisseld met advocaat of notaris? Functioneel verschoningsrecht? Vertrouwelijke informatie. Rol van de raadsheer-commissaris.

Spreker(s)

Daan-Asser.jpg
prof. mr. Daan Asser

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Bekijk profiel
Tjalle-Hidma.jpg
mr. Tjalle Hidma

senior rechter Rechtbank Noord-Nederland oud-hoogleraar Notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: