Hoge Raad 30 augustus 2019

ECLI:NL:HR:2019:1292

Datum: 30-08-2019

Onderwerp(en): Vormvereiste huwelijkse voorwaarden

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Huwelijksvermogensrecht. Uitleg huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding; verhouding tot nadien gesloten 'potovereenkomst'. Investeringen door echtgenoot in woning waarvan andere echtgenoot erfpachter is; vergoedingsrecht.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: