Hoge Raad 30 augustus 2019

ECLI:NL:HR:2019:1291

Datum: 30-08-2019

Uitspraak naam: Niemans Beton / Vianen

Onderwerp(en): Schadevaststelling: hybride waardering / disconteringsfactor

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

Wetsartikelen: Art. 6:97 BW

Verbintenissenrecht. Wanprestatie. Schadevergoeding als gevolg van onthouden mogelijkheid onderneming uit te breiden. Wijze van begroten van de schade; art. 6:97 BW; Adjusted Present Value; peildatum in het verleden; contant maken (kapitaliseren) vrije kasstromen; oprenten schadebedrag. Enkelvoudige wettelijke rente, art. 1286 (oud) BW.

Spreker(s)

Goedgekeurd_Kit-Schwarz-01.jpg
prof. mr. Kid Schwarz

partner Baker Tilly, hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar ondernemingsrecht Maastricht University

Bekijk profiel
Peter-van-der-Zandenkopie.jpg
prof. dr. mr. Peter van der Zanden

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel