Hoge Raad 30 januari 2015

ECLI:NL:HR:2015:182

Datum: 30-01-2015

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Verdeling peildata

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Huwelijksvermogensrecht. Vervolg van HR 20 januari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU7513, NJ 2006/76. Verdeling ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. Slagende klachten tegen vaststelling van het wegens overbedeling verschuldigde bedrag. Hoge Raad doet zelf de zaak af.