Hoge Raad 30 juni 2020

ECLI:NL:HR:2020:1156

Datum: 30-06-2020

Onderwerp(en): Noodweer

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Mishandeling met zwaar lichamelijk letsel (schedelbreuk) tot gevolg door als uitsmijter van discotheek vervelende bezoeker klap in gezicht te geven, art. 301.2 Sr. Verzuim te beslissen op beroep op noodweerexces? Art. 358.3 Sv. Hof heeft beroep op noodweer gemotiveerd verworpen. Hof heeft door raadsman aangevoerde kennelijk niet tevens opgevat als voldoende duidelijk beroep op noodweerexces waarop overeenkomstig art. 358.3 Sv bepaaldelijk beslissing moet worden gegeven. Dat oordeel getuigt niet van onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk, gelet op verloop van tz. in h.b. alsmede in aanmerking genomen dat raadsman in dat verband in zijn pleitnota alleen “beroep op noodweer/exces” heeft genoemd zonder dat daar t.a.v. noodweerexces enige nadere toelichting of onderbouwing bij is gegeven. Volgt verwerping. CAG: anders.

Spreker(s)

mr.-Gerlof-Meijer.jpg
mr. Gerlof Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: