Hoge Raad 30 juni 2006

ECLI:NL:HR:2006:AV9438

Datum: 30-06-2006

Onderwerp(en): Toekomstige nog niet gerealiseerde vorm van exploitatie

Rechtsgebiedenregister: Onteigeningsrecht

Onteigeningszaak. Vergoeding van exploitatieschade; zelfrealisatie. Waardebepaling, invloed van op de peildatum nog niet ontdekte bodemverontreiniging op de prijs als bedoeld in art. 40b lid 2 Ow. Samengesteld te berekenen rente bij gemiste schadeloosstelling.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: