Hoge Raad 30 juni 2017

ECLI:NL:HR:2017:1185

Datum: 30-06-2017

Onderwerp(en): Rolverdeling tussen rechter en partijen

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht

Procesrecht. Huur woonruimte. Eigenaar vordert verklaring voor recht dat gedaagde zonder recht of titel in woning verblijft. Verweer dat huurovereenkomst bestaat. Stelplicht en bewijslast.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: