Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 26 april 2024 Rechtbank Amsterdam 23 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 april 2024 Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2023:1006 Hoge Raad 30 juni 2023

ECLI:NL:HR:2023:1006

Datum: 30-06-2023

Vindplaats: LegalFlix


Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Mogelijkheid om achteraf te betalen bij aankoop in webwinkel. Vragen over vorderingen uit hoofde van achteraf betaalservice en (ambtshalve) beoordeling daarvan door rechter in het licht van afdeling 1 van titel 7:2A BW en Richtlijn consumentenkrediet (Richtlijn 2008/48/EG). Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan HvJEU met betrekking tot vertragingsrente en buitengerechtelijke incassokosten en begrip 'totale kosten van het krediet voor de consument'.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Martijn Scheltema

advocaat en partner Pels Rijcken advocaat Hoge Raad