Hoge Raad 12 maart 2024 Gerechtshof Den Haag 12 februari 2024 Rechtbank Den Haag 15 december 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2015:1772 Hoge Raad 30 juni 2015

ECLI:NL:HR:2015:1772

Datum: 30-06-2015

Onderwerp: Materieel-rechtelijke verweren

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Extern

Roekeloosheid, art. 6 jo. art. 175 WVW 1994. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2013:960, NJ 2014/25. De bewijsvoering van het Hof schiet tekort. De door het Hof blijkens de nadere bwo in aanmerking genomen omst. (drinken van 7x de toegestane hoeveelheid alcohol, rijden met een snelheid van minstens 147 km/uur waar 100 km/uur was toegestaan en geen enkele ervaring met besturing van het type auto waarin verdachte reed) zouden toereikend zijn voor het oordeel dat de verdachte, zoals eveneens is tenlastegelegd, “zeer, althans aanmerkelijk, onvoorzichtig en/of onoplettend” heeft gereden onder de in art. 175.3 WVW 1994 tot strafverhoging leidende omst., maar zijn niet zonder meer toereikend voor ’s Hofs oordeel dat verdachte “roekeloos” i.d.z.v. art. 6 jo 175.2 WVW 1994 heeft gereden.

Ga naar uitspraak