Hoge Raad 30 maart 2012

ECLI:NL:HR:2012:BV3103

Datum: 30-03-2012

Onderwerp(en): Echtscheiding en afwijking huwelijkse voorwaarden

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 1:132 BW, Art. 3:199 BW, Art. 6:229 BW

Niet-nakoming verrekenbeding uit huwelijkse voorwaarden. Bij echtscheiding gesloten overeenkomst over verrekening vermogen niet vernietigbaar op grond van art. 6:229 BW (voortbouwende overeenkomsten).. Art. 1:132 e.v. ook van toepassing op bij echtscheiding overeengekomen verrekening. Art. 3:199 BW (uitsluiting dwalingsregeling) niet beperkt tot dwaling over waarde.

Up-to-date blijven over Hoge Raad 30 maart 2012

Spreker(s)

mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
Alexander Labohm

senior raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel
mr.-ROUNDEL.jpg
prof. mr. Fons Stollenwerck

raadsheer Gerechtshof Den Haag, Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam

Bekijk profiel