Hoge Raad 30 maart 2012

ECLI:NL:HR:2012:BV3103

Datum: 30-03-2012

Onderwerp(en): Echtscheiding en afwijking huwelijkse voorwaarden

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 6:229 BW, Art. 1:132 BW, Art. 3:199 BW

Niet-nakoming verrekenbeding uit huwelijkse voorwaarden. Bij echtscheiding gesloten overeenkomst over verrekening vermogen niet vernietigbaar op grond van art. 6:229 BW (voortbouwende overeenkomsten).. Art. 1:132 e.v. ook van toepassing op bij echtscheiding overeengekomen verrekening. Art. 3:199 BW (uitsluiting dwalingsregeling) niet beperkt tot dwaling over waarde.

Spreker(s)

prof.-dr.-Freek-Schols.jpg
prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht

Bekijk profiel