Hoge Raad 30 maart 2018

ECLI:NL:HR:2018:463

Datum: 30-03-2018

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Verzoeker, belanghebbende, informant

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 392 Rv., Art. 285 Rv., Art. 361 Rv., Art. 6 EVRM, Art. 280 Rv., Art. 801 Rv., Art. 281 Rv., Art. 802 Rv., Art. 282 Rv., Art. 803 Rv., Art. 283 Rv., Art. 804 Rv., Art. 284 Rv., Art. 805 Rv., Art. 806 Rv., Art. 286 Rv., Art. 807 Rv., Art. 287 Rv., Art. 808 Rv., Art. 288 Rv., Art. 809 Rv., Art. 289 Rv., Art. 810 Rv., Art. 290 Rv., Art. 811 Rv., Art. 291 Rv., Art. 812 Rv., Art. 358 Rv., Art. 813 Rv., Art. 359 Rv., Art. 261 Rv., Art. 360 Rv., Art. 262 Rv., Art. 263 Rv., Art. 362 Rv., Art. 264 Rv., Art. 93 GW, Art. 265 Rv., Art. 806 lid 2 Rv., Art. 266 Rv., Art. 267 Rv., Art. 8 lid 1 EVRM, Art. 268 Rv., Art. 8 lid 2 EVRM, Art. 269 Rv., Art. 361 lid 3 Rv., Art. 270 Rv., Art. 271 Rv., Art. 358 lid 5 Rv., Art. 272 Rv., Art. 798 lid 1 Rv., Art. 273 Rv., Art. 806 lid 1 Rv., Art. 274 Rv., Art. 1:266 BW, Art. 275 Rv., Art. 8 EVRM, Art. 276 Rv., Art. 1:267 BW, Art. 277 Rv., Art. 798 Rv., Art. 278 Rv., Art. 799 Rv., Art. 279 Rv., Art. 800 Rv.

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Personen- en familierecht; procesrecht. Begrip belanghebbende in art. 798 lid 1, eerste volzin, Rv en art. 806 lid 1 Rv bij beëindiging van door ouders gezamenlijk uitgeoefend ouderlijk gezag (art. 1:266 BW). Mogelijkheid van principaal en incidenteel hoger beroep van elke ouder. Betekenis van art. 8 EVRM.

Spreker(s)

mr.-dr.Hanneke-Ackermans.jpg
mr. dr. Hanneke Ackermans

senior raadsheer Gerechtshof 's Hertogenbosch

Bekijk profiel
mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
drs.-Gerda-de-Boer.jpg
drs. Gerda de Boer

Zelfstandig praktiserend orthopedagoog, MfN registermediator en Forensisch Mediator

Bekijk profiel
prof.-dr.-mr.-Lieke-Coenraad.jpg
prof. dr. mr. Lieke Coenraad

rechter Rechtbank Rotterdam, hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: