Hoge Raad 30 maart 2018

ECLI:NL:HR:2018:488

Datum: 30-03-2018

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Status van belanghebbende

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 81 lid 1 RO, Art. 6 EVRM, Art. 1:267 BW, Art. 798 Rv., Art. 799 Rv., Art. 800 Rv., Art. 801 Rv., Art. 802 Rv., Art. 803 Rv., Art. 804 Rv., Art. 805 Rv., Art. 806 Rv., Art. 807 Rv., Art. 808 Rv., Art. 809 Rv., Art. 810 Rv., Art. 811 Rv., Art. 812 Rv., Art. 813 Rv., Art. 93 GW, Art. 806 lid 2 Rv., Art. 806 lid 1 Rv., Art. 8 lid 1 EVRM, Art. 8 EVRM, Art. 8 lid 2 EVRM, Art. 1:266 BW, Art. 798 lid 1 Rv., Art. 1:199 BW, Art.1:266 BW, Art. 800 lid 2 Rv., Art. 1:253b BW, Art.810a lid 2 Rv., Art. 810a lid 2 Rv.

Personen- en familierecht. Beëindiging ouderlijk gezag (art. 1:266 BW). Processuele positie van de niet met ouderlijk gezag beklede ouder. Begrip belanghebbende in art. 798 lid 1, eerste volzin, Rv. Begrip ‘ouder’ in art. 798 lid 1, tweede volzin, Rv. Recht op contra-expertise van art. 810a lid 2 Rv.

Up-to-date blijven over Hoge Raad 30 maart 2018

Spreker(s)

mr.-dr.Hanneke-Ackermans.jpg
mr. dr. Hanneke Ackermans

raadsheer Gerechtshof 's Hertogenbosch

Bekijk profiel
mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
drs.-Gerda-de-Boer.jpg
drs. Gerda de Boer

Zelfstandig praktiserend orthopedagoog, MfN registermediator en Forensisch Mediator

Bekijk profiel
prof.-dr.-mr.-L.M.-Coenraad-image.jpg
prof. dr. mr. L.M. Coenraad

Hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder conflictoplossing, VU en familierechter, rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: