Hoge Raad 30 november 2018

ECLI:NL:HR:2018:2218

Datum: 30-11-2018

Uitspraak naam: Servicenow Nederland

Onderwerp(en): i-grond

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Ondernemingsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Arbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verstoorde arbeidsverhouding (art. 7:669 lid 3, onder g, BW) wanneer ontbinding wegens disfunctioneren (art. 7:669 lid 3, onder d, BW) wordt afgewezen omdat de werknemer onvoldoende gelegenheid heeft gekregen zich te verbeteren. Toepassing criterium dat van werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren; verwijtbaarheid handelen werkgever. Billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen werkgever, art. 7:671b lid 8, onder c, BW. Motivering; meewegen te verwachten duur arbeidsovereenkomst zonder de ontbinding. HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1187 (New Hairstyle).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: