Hoge Raad 30 november 2007

ECLI:NL:HR:2007:BA6773

Datum: 30-11-2007

Onderwerp(en): Annotatie: Hoge Raad 9 juli 2021 | Bewijsvermoeden

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

Bestuurdersaansprakelijkheid. Verhaalsvordering van curator op voet van art. 2:248 BW tegen bestuurder van gefailleerde vennootschap; kennelijk onbehoorlijke taakvervulling, ontzenuwen van wettelijk vermoeden bij een van buiten komende oorzaak, stelplicht- en bewijslastverdeling.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: