Hoge Raad 30 oktober 2020

ECLI:NL:HR:2020:1710

Datum: 30-10-2020

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Geldschuld

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht

Overeenkomstenrecht. Uitleg parkeerovereenkomst. Onverschuldigde betaling facturen. Over terugbetaling wettelijke handelsrente verschuldigd of wettelijke rente? Vgl. HR 8 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3106.