Hoge Raad 30 oktober 2015

ECLI:NL:HR:2015:3195

Datum: 30-10-2015

Onderwerp(en): Rolverdeling tussen rechter en partijen

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 24 Rv., Art. 111 lid 3 Rv., Art. 6:212 BW

Procesrecht. Aanvulling grondslag vordering. Twee conclusie-regel. Aanpassen stellingen na cassatie en verwijzing. Ongerechtvaardigde verrijking. Vergoeding redelijk?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: