Hoge Raad 31 januari 2020

ECLI:NL:HR:2020:155

Datum: 31-01-2020

Onderwerp(en): Voorwaardelijke wraking

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Procesrecht. Wraking (art. 36 e.v. Rv). Partij verzoekt verwijzing naar ander hof, dan wel wraking als verwijzing wordt afgewezen. Hof wijst verzoek tot verwijzing af en geeft eindbeslissing. Vervolgens heeft de wrakingskamer de partij niet-ontvankelijk verklaard. Schorsende werking wrakingsverzoek; bieden herstelmogelijkheid indien verzoek niet door advocaat was ondertekend.