Hoge Raad 31 maart 2017

ECLI:NL:HR:2017:565

Datum: 31-03-2017

Onderwerp(en): Art. 4:194 BW

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 1:135 BW, Art. 3:194 BW

Erfrecht. Aandeel in goed van de nalatenschap verbeurd wegens opzettelijke verzwijging van dat goed? Art. 3:194 lid 2 BW, vereisten. Vervalt de sanctie na inkeer? Vergelijking met art. 1:135 lid 3 BW (HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3475, NJ 2016/15). Stelplicht en bewijslast. Grenzen rechtsstrijd.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: