Hoge Raad 31 maart 2017

ECLI:NL:HR:2017:565

Datum: 31-03-2017

Onderwerp(en): Art. 3:194 BW, Opzettelijk verzwijgen

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 1:135 BW, Art. 3:194 BW

Erfrecht. Aandeel in goed van de nalatenschap verbeurd wegens opzettelijke verzwijging van dat goed? Art. 3:194 lid 2 BW, vereisten. Vervalt de sanctie na inkeer? Vergelijking met art. 1:135 lid 3 BW (HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3475, NJ 2016/15). Stelplicht en bewijslast. Grenzen rechtsstrijd.

Spreker(s)

mr.-Eelco-Anink.jpg
mr. Eelco Anink

advocaat De Boorder Familie- en erfrechtadvocaten en mediators

Bekijk profiel
mr.dr.-B.-Breederveld-image.jpg
mr.dr. B. Breederveld

universitair docent Privaatrecht Vrije Universiteit Amsterdam, advocaat Rensen Advocaten

Bekijk profiel
mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

Bekijk profiel
prof-v2.-dr.-F.W.J.M.-Schols-image.jpg
prof. dr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-A.H.N.-Stollenwerck-image.jpg
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: