Contractenrecht; opschortingsrecht. Uitleg van gedingstukken. Staat contractueel verrekeningsverbod aan opschorting ter verkrijging van schadevergoeding in de weg? Slagende motiveringsklacht over hoogte vervallen rente. Gedeeltelijke werking ontbindingsverklaring.

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
hendrik-wammes-doek.jpg
mr. dr. Hendrik Wammes

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, gastdocent burgerlijk recht Radboud Universiteit, lid geschillencommissie Kifid

Bekijk profiel
mrEmilVerheul_800x600_0302.jpg
mr. Emil Verheul

universitair docent Rijksuniversiteit Groningen, universitair docent privaatrecht

Bekijk profiel