Hoge Raad 4 april 2014

ECLI:NL:HR:2014:829

Datum: 04-04-2014

Onderwerp(en): Handhaving: selectieve betaling in zicht faillissement

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Financieel recht, Insolventierecht

Wetsartikelen: Art. 6:162 BW

Bestuurdersaansprakelijkheid. Overdracht activa aan zustermaatschappij, terwijl schuld aan schuldeiser onbetaald werd gelaten. Maatstaf voor persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder; HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758, NJ 2006/659. Ernstig verwijt; voldoende dat bestuurder ten tijde van de hem verweten gedraging ernstig rekening had moeten houden met mogelijkheid dat ondanks de gestelde tegenvordering een vordering op de vennootschap zou resteren.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: