Hoge Raad 4 april 2014

ECLI:NL:HR:2014:831

Datum: 04-04-2014

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Verzwaarde stelplicht

Rechtsgebiedenregister: Gezondheidsrecht

Aansprakelijkheid overheidslichaam als beheerder openbare weg; art. 6:174 BW. HR 17 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN6236, NJ 2012/155. Spleet tussen weg en (verharde) berm; gevaar voor fietsers; voldoet weg aan daaraan te stellen eisen? Stelplicht eiser dat wegbeheerder gevaar eenvoudig kon voorkomen. Onderbouwingsplicht verweer dat financiële middelen te beperkt waren. Domein overheidslichaam; aanknopingspunten slachtoffer. Voorshands oordeel of omkering bewijslast? Mening deskundige die hof overneemt. Onbegrijpelijk oordeel?

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: