Hoge Raad 4 december 2015

ECLI:NL:HR:2015:3477

Datum: 04-12-2015

Onderwerp(en): Overlap merk - handelsnaam

Rechtsgebiedenregister: Intellectueel eigendomsrecht

Intellectuele eigendom; handelsnaam. Rol visuele waarneming bij vaststelling verwarringsgevaar. Art. 1019h Rv; kostencompensatie bij afwijzing verzoek? Valt art. 6 Handelsnaamwet onder het toepassingsbereik van art. 1019h Rv? Ambtshalve toetsing proceskosten (art. 237 Rv).

Spreker(s)

mr.-Roderick-Chalmers-DOEK-01.jpeg
mr. Roderick Chalmers

advocaat en partner AKD Benelux lawyers

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: