Hoge Raad 4 december 2015

ECLI:NL:HR:2015:3475

Datum: 04-12-2015

Onderwerp(en): Art. 4:194 BW

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Huwelijksvermogensrecht; verrekening. Toepassing sanctie art. 1:135 lid 3 BW bij opzettelijk verzwijgen van een tot het te verrekenen vermogen behorend goed.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: