Hoge Raad 4 december 2015

ECLI:NL:HR:2015:3475

Datum: 04-12-2015

Onderwerp(en): Verrekenbedingen

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Huwelijksvermogensrecht; verrekening. Toepassing sanctie art. 1:135 lid 3 BW bij opzettelijk verzwijgen van een tot het te verrekenen vermogen behorend goed.

Up-to-date blijven over Hoge Raad 4 december 2015

Spreker(s)

mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-A.H.N.-Stollenwerck-image.jpg
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: