ECLI:NL:HR:2018:2248

Datum: 04-12-2018

Onderwerp: Meerdaadse samenloop

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Extern

OM-cassatie. Medeplegen poging opzettelijke vrijheidsberoving (art. 282.1 Sr), openlijke geweldpleging (art. 141.1 Sr), poging zware mishandeling, meermalen gepleegd (art. 302.1 Sr), beschadiging, meermalen gepleegd (art. 350.1 Sr) en doorrijden na ongeval, meermalen gepleegd (art. 7.1 WVW 1994). Hoewel Hof gevangenisstraf van 2 jaren gerechtvaardigd acht, heeft Hof geen gevangenisstraf opgelegd, nu verdachte na begaan onderhavige feiten t.z.v. medeplegen moord (niet onherroepelijk) is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Samenloopregeling buiten toepassing nu eerdere straf niet onherroepelijke levenslange gevangenisstraf is? Art. 57 en 63 Sr. Opvatting dat art. 63 Sr rechter niet verplicht toepassing te geven aan samenloopregeling van art. 57 Sr in het geval dat verdachte, nadat hem levenslange gevangenisstraf is opgelegd maar desbetreffende uitspraak (nog) niet in kracht van gewijsde is gegaan, schuldig wordt verklaard aan misdrijf of overtreding voor die strafoplegging begaan, is onjuist, omdat voor toepassing van art. 63 Sr niet van belang is of eerdere veroordeling in kracht van gewijsde is gegaan (vgl. ECLI:NL:HR:1977:AB7122). Evenmin is toepassing van art. 63 Sr daarvan afhankelijk of bij eerdere veroordeling tijdelijke dan wel levenslange gevangenisstraf is opgelegd. HR merkt op dat thans wetsvoorstel "herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken" aanhangig is. Dit wetsvoorstel strekt er o.m. toe dat toepassing van regeling van art. 63 Sr wordt beperkt tot het geval waarin verdachte "onherroepelijk" tot straf is veroordeeld. Volgt verwerping. Samenhang met 17/04673.

Ga naar uitspraak