Hoge Raad 4 juli 2017

ECLI:NL:HR:2017:1216

Datum: 04-07-2017

Onderwerp(en): schakelbewijs als steunbewijs

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Unus testis. HR verwijst naar ECLI:NL:HR:2010:BM2452 m.b.t. art. 342.2 Sv. I.c. kan niet worden gezegd dat de tot bewijs gebezigde verklaringen van beide aangeefsters onvoldoende steun vinden in het overige bewijsmateriaal, in aanmerking genomen dat het Hof t.a.v. deze feiten niet onbegrijpelijk heeft vastgesteld dat de verklaringen van aangeefsters elkaar over en weer ondersteunen wat betreft de aard van de ontuchtige handelingen gepleegd door verdachte en de wijze waarop die handelingen in de woning van verdachte plaatsvonden, terwijl het Hof in de bewijsvoering tevens heeft betrokken de verklaring van een getuige aan wie een van de aangeefsters haar verhaal heeft gedaan. Anders dan in het tweede en het derde middel wordt betoogd, is van schending van art. 342.2 Sv geen sprake. De bewezenverklaringen zijn voldoende naar de eis der wet met redenen omkleed. Volgt verwerping. CAG over gebruik schakelbewijs als steunbewijs.